- -
UPV
 

C2 Nomenar- preuar- recolzar- renyir

Giner i Salva, Elisa; Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: anomenar/nomenar, renyir/renyar, recolzar/donar suport i apreuar/ preuar. Va adreçat a persones que vulguen preparar el nivell C2 de valencià. C2 Nomenar- preuar- recolzar- renyir http://hdl.handle.net/10251/39571


EMAS upv