- -
UPV
 

El producte escalar

Definició del producte escalar de dos vectors, en els casos real i complex. Aplicacions al càlcul de distàncies, longituds i angles. Fuster Capilla, RR. (2016). El producte escalar. http://hdl.handle.net/10251/65860


EMAS upv