- -
UPV
 

Interpretació matricial dels algorismes d'esglaonament

Fuster Capilla, Robert Ricard; En aquest vídeo demostrem que l'aplicació d'un algorisme d'esglaonament (com ara, el de Gauss-Jordan) per transformar la matriu A en B és equivalent a la multiplicació d'una certa matriu T per A. Expliquem com es pot calcular aquesta matriu T i en mostrem un exemple. A més a més, fem notar que les files de B són combinacions lineals de les de A i que els pesos de la combinació són les entrades de T. http://hdl.handle.net/10251/101485


EMAS upv