- -
UPV
 

Determinants: Definició, càlcul i primeres propietats

Fuster Capilla, Robert Ricard; Definim el determinant i mostrem quins són els efectes de les operacions elementals sobre el valor del determinant. Això ens permet calcular determinants fent servir l'algorisme de Gauss Determinants: Definició, càlcul i primeres propietats http://hdl.handle.net/10251/101723

La serra

4:10 · 2021

termoforning Inno

7:35 · 2021

STAL 1_reducido

1:19 · 2017


EMAS upv