- -
UPV
 

Determinants. Un parell de teoremes i algunes propietats

Fuster Capilla, Robert Ricard; Demostrem els teoremes més importants a prop de determinants: una matriu és invertible si i només si el seu determinant és no nul i el determinant del producte és el producte dels determinants. A més a més, provem que el determinant d'una matriu i el de la transposada d'aquesta matriu són iguals i en deduïm l'efecte de les operacions elementals per columnes sobre el valor del determinant. http://hdl.handle.net/10251/101487


EMAS upv