- -
UPV
 

Usuaris de la informació comptable

Aquest vídeo persegueix classificar als usuaris de la informació comptable i identificar els principals interessos de cadascún dels usuaris respecte de la informació comptable. Bravo Sellés, M. (2018). Usuaris de la informació comptable. http://hdl.handle.net/10251/104400


EMAS upv