- -
UPV
 

Models de Markov ocults

Els objectius formatius de l'objecte d'aprenentatge són: 1) Interpretar un model de Markov ocult; i 2) Calcular la probabilitat d'una cadena de forma directa. Juan Císcar, A.; Sanchis Navarro, JA.; Civera Saiz, J. (2017). Models de Markov ocults. http://hdl.handle.net/10251/84031


EMAS upv