- -
UPV
 

Disseny de webs: Principi de proximitat

Picó Vila, David; Aplicació del principi perceptiu de proximitat al disseny de planes web. Disseny de webs: Principi de proximitat http://hdl.handle.net/10251/8086


EMAS upv