- -
UPV
 

Disseny de webs: Principi de proximitat

Aplicació del principi perceptiu de proximitat al disseny de planes web. Picó Vila, D. (2010). Disseny de webs: Principi de proximitat. http://hdl.handle.net/10251/8086


EMAS upv