- -
UPV
 

Disseny de webs: El principi de semblança

Aplicació del principi perceptiu de semblança al disseny de webs. Picó Vila, D. (2010). Disseny de webs: El principi de semblança. http://hdl.handle.net/10251/8081


EMAS upv