- -
UPV
 

C2. Citar- complir- complimentar- senyalar

Giner i Salva, Elisa; Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: citar/esmentar, acomplir/complir, complimentar/emplenar i assenyalar/ senyalar. Va adreçat a persones que vulguen preparar el nivell C2 de valencià http://hdl.handle.net/10251/39383


EMAS upv