- -
UPV
 

Tensions normals en flexió. Flexió simètrica

Lapuebla Ferri, Andrés; La persona que veja aquest vídeo identificarà dos paràmetres importants que es defineixen a partir de la flexió simètrica d¿una barra, a saber: línia neutra i mòdul resistent d¿una secció. També serà capaç de resumir l¿ús dels perfils normalitzats metàl·lics per a dimensionar elements estructurals sotmesos a flexió. http://hdl.handle.net/10251/101958


EMAS upv