- -
UPV
 

Matrius invertibles

Definició, caracterització i càlcul de la inversa d'una matriu fent servir l'algorisme de Gauss-Jordan. Fuster Capilla, RR. (2016). Matrius invertibles. http://hdl.handle.net/10251/65398


EMAS upv