- -
UPV
 

Matrius invertibles

Fuster Capilla, Robert Ricard; Definició, caracterització i càlcul de la inversa d'una matriu fent servir l'algorisme de Gauss-Jordan. Matrius invertibles http://hdl.handle.net/10251/65398


EMAS upv