- -
UPV
 

Caracterització de les matrius diagonalitzables

Fuster Capilla, Robert Ricard; Presentem i justifiquem les caracteritzacions de la diagonalitzabilitat de matrius o endomorfismes reals o complexos. http://hdl.handle.net/10251/82315


EMAS upv