- -
UPV
 

La factorització LU. Càlcul simultani de les matrius L i U

Fuster Capilla, Robert Ricard; Descripció d'un parell de mètodes per calcular la matriu L al mateix temps que es calcula la matriu U http://hdl.handle.net/10251/63585


EMAS upv