- -
UPV
 

Estimació de l'error en Reconeixement de Formes

Juan Císcar, Alfonso; Sanchis Navarro, José Alberto; Civera Saiz, Jorge; L'objecte d'aprenentatge té un objectiu formatiu bàsic: Conèixer alguns dels estimadors de l'error més populars en Reconeixement de Formes. A més dels estimadors més senzills de resubstitució i "holdout", l'objecte inclou estimadors més avançats de validació creuada i "bootstrap". http://hdl.handle.net/10251/84008


EMAS upv