- -
UPV
 

Estimació de l'error en Reconeixement de Formes

L'objecte d'aprenentatge té un objectiu formatiu bàsic: Conèixer alguns dels estimadors de l'error més populars en Reconeixement de Formes. A més dels estimadors més senzills de resubstitució i "holdout", l'objecte inclou estimadors més avançats de validació creuada i "bootstrap". Juan Císcar, A.; Sanchis Navarro, JA.; Civera Saiz, J. (2017). Estimació de l'error en Reconeixement de Formes. http://hdl.handle.net/10251/84008


EMAS upv