- -
UPV
 

Aprenentatge Automàtic i Reconeixement de Formes

Els objectius formatius de l'objecte d'aprenentatge són: * Definir l'Aprenentatge Automàtic i el Reconeixement de Formes * Interpretar el paradigma de la classificació i l'estructura convencional d'un classificador * Comprendre els mètodes d'aprenentatge usuals * Conèixer algunes aplicacions del Reconeixement de Formes Juan Císcar, A.; Sanchis Navarro, JA.; Civera Saiz, J. (2016). Aprenentatge Automàtic i Reconeixement de Formes. http://hdl.handle.net/10251/66934


EMAS upv