- -
UPV
 

Poligonal amb Matlab

Garrido Villén, Natalia; En aques tutorial s'explica el codi d'un programa fet en Matlab per a la resolució d'una poligonal topogràfica. Poligonal amb Matlab http://hdl.handle.net/10251/75685


EMAS upv