- -
UPV
 

Resolució de cintres planes pel mètode de Ritter o de les seccions

Tort Ausina, Isabel; Es calcula l'esforç en barres de cintres planes utilitzant el mètode de les seccions o mètode de Ritter Resolució de cintres planes pel mètode de Ritter o de les seccions http://hdl.handle.net/10251/8194


EMAS upv