- -
UPV
 

Resolució de cintres planes pel mètode de Ritter o de les seccions

Es calcula l'esforç en barres de cintres planes utilitzant el mètode de les seccions o mètode de Ritter Tort Ausina, I. (2010). Resolució de cintres planes pel mètode de Ritter o de les seccions. http://hdl.handle.net/10251/8194


EMAS upv