- -
UPV
 

El so de la grafia ve

Escrivá Fuster, Débora; En aquest vídeo, es donen les orinetacions bàsiques perquè es perceba la producció del so labiodental, fricatiu, sonor es conega l'ortografia bàsica i es facen pràctiques amb els recursos de suport. http://hdl.handle.net/10251/105642


EMAS upv