- -
UPV
 

Mètode de malles per a determinar la resistència equivalent d'un circuit

Meseguer Dueñas, José María; El càlcul de la resistència equivalent d'una associació de resistències no sempre és possible mitjançant associacions en sèrie i en paral·lel. Un cop conegut el mètode de malles de resolució de circuits elèctrics, el mètode proposat planteja el càlcul de la resistència equivalent de forma general, per a qualsevol cas. Mètode de malles per a determinar la resistència equivalent d'un circuit http://hdl.handle.net/10251/135850


EMAS upv