- -
UPV
 

Màster Universitari en Sanitat i Producció Vegetal Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

L'objectiu del Màster Universitari en Sanitat i Producció Vegetal és proporcionar a l'estudiant una formació adequada i ajustada a les necessitats de la realitat agrícola, amb vista a l'adquisició de competències en els camps de les tecnologies de la sanitat i producció agrícoles.

El pla d'estudis té una orientació acadèmica, i aborda diferents problemes des d'una perspectiva multidisciplinària que inclou tant aspectes professionals (gestió de plagues i maneig agronòmic dels diferents tipus de cultiu) com investigadora (metodologies avançades de protecció i producció vegetals).


EMAS upv