- -
UPV
 

Màster Universitari en Producció Artística Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

La diversitat de perfils professionals en la demanda laboral de titulats en Belles Arts exigeix una formació diversa i en adaptació contínua. Els artistes i professionals d'arts visuals han d'estar capacitats per a engegar projectes, construir-se un futur laboral propi i actuar amb gran agilitat de moviments en l'àmbit de l'exercici lliure de la professió. Això s'aconsegueix a través del foment de l'experimentació i la recerca en el camp de la creació artística i de l'adaptació als sectors professionals de les arts visuals en què poden aplicar els coneixements tècnics i creatius adquirits.

Amb una estructura flexible i clarament interdisciplinària, el Màster Universitari en Producció Artística desplega una oferta formativa en diversos itineraris curriculars. D'aquesta manera se supera la tradicional divisió entre tècniques i gèneres artístics per a vincular-se amb les àrees d'investigació i pràctica professional, que tendeixen a models transversals i aplicats i cobreixen, així, les necessitats formatives exigides per l'entorn.

Estado
Actualizando...
 

EMAS upv