- -
UPV
 

Màster Universitari en Millora Genètica Vegetal Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Millora Genètica Vegetal

120 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

25 places
(2024/2025)

Introducció

El mercat de llavors i d'altres materials de propagació és un dels més dinàmics. L'obtenció i el desenvolupament de noves varietats, juntament amb les activitats associades, són uns dels camps de la tecnologia amb més projecció futura. La combinació dels mètodes convencionals de selecció amb les noves biotecnologies per al desenvolupament de nous materials que permeten una agricultura sostenible i l'obtenció de productes amb més qualitat i adaptats a les noves demandes de la societat són i seran camps en expansió contínua tant en el sector privat com en el públic durant les pròximes dècades.

Aquest màster està integrat en el Programa de doctorat de Biotecnologia, distingit amb la menció de qualitat (MCD-2006-00536) i la menció cap a l'excel·lència em els programes de doctorat (PIXE2011-0326), atorgades pel Ministeri d'Educació.

Objectius

L'objectiu fonamental d'aquesta proposta és la formació de professionals capaços de planificar, supervisar i executar programes reals de millora genètica vegetal.

Per a fer-ho han de ser capaços d'integrar els coneixements de diverses disciplines i d'emprar les eines i tecnologies més adequades per al desenvolupament de noves varietats.

Dirigit a

  • Persones amb alguna de les titulacions següents: Enginyeria Agronòmica, Forestal, Enginyeria Tècnica Agrícola (especialitats en Explotacions Agropecuàries, Hortofructicultura i Jardineria, i Indústries Agràries i Alimentàries) i Enginyeria Tècnica Forestal.
  • Persones llicenciades en Biotecnologia, Bioquímica, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Ciències Ambientals, Ciències Biològiques o Enologia.
  • Altres titulacions i llicenciatures en l'àmbit de l'agroalimentació i les ciències de la vida.

L'alumnat pot sol·licitar el reconeixement de matèries segons la titulació prèvia i l'experiència professional.

Criteris d'admissió

Les sol·licituds es valoren segons el currículum acadèmic, professional i investigador de la persona sol·licitant.

  • Titulacions esmentades
  • Expedient acadèmic
  • Adequació al perfil
  • Dossier de treballs fets

Organització

Institut de Conservació i Millora de l'Agrodiversitat Valenciana (COMAV)

Participants

Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (UPC), Departamento de Biotecnología (UPM) i l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA).

Cofinançament

  • Fundació Agroalimed
  • Ministeri d'Educació

RSS
 
Estado
Actualizando...

EMAS upv