- -
UPV
 

Dades generals

Pla d'estudis

Normativa

Qualitat

Suggeriments, queixes i felicitacions

poli[Consulta]Información General

Ordenación Académica

Normativa Académica y Estructura organizativa

Pràctiques en empresa

Treball de fi de màster

Intercanvi Acadèmic

Ofertas de empleo / Becas

Líneas y Grupos de Investigación

 

Màster Universitari en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Programari Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Programari

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

25 places
(2023/2024)

Introducció

Aquest màster està acreditat internacionalment amb el segell d'excel·lència EURO-INF, que reconeix que els estudis compleixen amb escreix les exigències professionals en l'àmbit de la informàtica.

El sector del desenvolupament de programari ha de donar suport tecnològic a la construcció de la societat de la informació. El programa de formació del màster contribueix clarament a incrementar el nivell tecnològic de la societat espanyola en tots els àmbits relacionats amb la societat de la informació. Una de les claus de l'èxit en l'activitat del desenvolupament de programari i sistemes d'informació resideix en l'ús de mètodes i eines que permeten construir de forma productiva programari fiable i de qualitat. Aquest màster aborda les línies temàtiques següents:

 • Enginyeria del programari. S'analitzen les tècniques que s'utilitzen en la concepció i desenvolupament dels sistemes programari d'última generació.
 • Tecnologia programari multiparadigma. Aprofundeix en els fonaments, el funcionament i la implementació de les eines automàtiques d'anàlisi, verificació, certificació, depuració, transformació i optimització de sistemes programari en diferents paradigmes de programació i programació multiparadigma.
 • Sistemes d'Informació. S'hi estudien en profunditat les peculiaritats arquitecturals, organitzacionals i d'interfície que plantegen aquests sistemes, incloent-hi l'organització, la conservació, el tractament i la recuperació d'informació a partir de dades en diferents formats.

Objectius

 • Estudi de teories i llenguatges per a l'especificació, la síntesi i la verificació de sistemes de programari.
 • Estudi de tècniques i eines per a l'anàlisi, la certificació, la documentació automàtica i la depuració de programes.
 • Estudi de llenguatges i metodologies de modelatge de programari a diferents nivells d'abstracció.
 • Tècniques per a la generació automàtica de codi i la reutilització del programari des de les etapes inicials.
 • Estudi de metodologies de modelatge de continguts heterogenis i tècniques per a la integració semàntica de dades.
 • Estudi de tècniques de recuperació d'informació i extracció de coneixement en enginyeria del programari i sistemes d'informació: llenguatge natural, anàlisi de dades, mineria de dades, biblioteques digitals.
 • Estudi de tecnologia web: modelatge i eines.
 • Estudi de tecnologia avançada de bases de dades com a suport dels sistemes d'informació de nova generació.

Dirigit a

 • Enginyers o llicenciats en Informàtica, diplomats o enginyers tècnics en Informàtica.
 • Titulacions universitàries equivalents de l'àrea d'Informàtica, així com persones titulades d'altres títols amb el segell EURO-INF. Es considera titulació equivalent a qualsevol altra titulació universitària la formació de la qual incloga les competències bàsiques i comunes a la branca d'Informàtica (i en particular, les que s'ajusten a l'Acord del Consell d'Universitats, BOE del 4 d'agost del 2009, apartat V de l'annex 2 de la Resolució 12.977/2009).

Criteris d'admissió

La Comissió Acadèmica del Màster analitzarà les sol·licituds i decidirà si els candidats compleixen els requisits acadèmics per a accedir al Màster. Aquesta Comissió establirà un barem, basat principalment en l'expedient acadèmic dels sol·licitants i en l'afinitat dels seus estudis anteriors amb el contingut del Màster, que s'utilitzarà per a seleccionar els candidats.

Organització

Departament de Sistemes Informàtics i Computació

Entitats col·laboradores

Escola Tècnica Superior d'Informàtica (ETSINF)

National Institute of Informatics, NII (Tòquio, Japan)

Cofinançament

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

RSS
 

EMAS upv