- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Programari

Màster Universitari en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Programari Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El Màster Universitari en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Programari té el segell d'excel·lència internacional EURO-INF, que reconeix que aquests estudis compleixen amb escreix les exigències professionals en l'àmbit de la informàtica.

Aquest màster aborda les línies temàtiques següents:

    • Enginyeria del programari. S'analitzen les tècniques que s'utilitzen en la concepció i desenvolupament dels sistemes programari d'última generació.

    • Tecnologia programari multiparadigma. Aprofundeix en els fonaments, el funcionament i la implementació de les eines automàtiques d'anàlisi, verificació, certificació, depuració, transformació i optimització de sistemes programari en diferents paradigmes de programació i programació multiparadigma.

    • - Sistemes d'Informació. S'hi estudien en profunditat les peculiaritats arquitecturals, organitzacionals i d'interfície que plantegen aquests sistemes, incloent-hi l'organització, la conservació, el tractament i la recuperació d'informació a partir de dades en diferents formats.

Acreditat
internacionalment

RSS
 

EMAS upv