- -
UPV
 

Dades generals

Pla d'estudis

Normativa

Qualitat

Suggeriments, queixes i felicitacions

poli[Consulta]Guía del alumno sobre aspectos generales del Máster y consejos

Anexos a las Guías Docentes por docencia remota por COVID-19 (asignaturas 2º semestre curso 2019/20)

Empresas colaboradoras

Guía sobre las unidades de gestión del máster

Reconocimiento de créditos desde el Máster Universitario en Ingeniería Industrial de la UPV

Premios

Planificación Académica

Pràctiques en empresa

Treball de fi de màster

Intercanvi Acadèmic

Becas

Matriculación

Ofertas de Trabajo

Repositorio temporal. Varios MUISE

 

Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Electrònics Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Electrònics

90 crèdits

Veure DOGV
(2024/2025)
Permet accedir a beques

52 places
(2024/2025)

Introducció

L'enginyeria electrònica constitueix un dels pilars bàsics en els quals s'assenta la societat del segle XXI. L'evolució constant que els últims anys ha viscut aquesta disciplina ha dinamitzat extraordinàriament el desenvolupament científic, el tecnològic i l'industrial, tant en l'àmbit de la societat de la informació i les comunicacions, com en el de l'automatització de processos industrials i el processament eficient d'energia. La formació de professionals qualificats en el disseny, la millora contínua i el manteniment de sistemes electrònics respon a una demanda de les empreses d'aquests sectors, algunes de les quals participen activament en el Màster impartint seminaris professionals, oferint beques per a sufragar les despeses de matrícula i acollint estudiants per a estades durant l'últim període de formació.

Objectius

El Màster aspira a formar professionals i investigadors en l'àmbit de l'enginyeria electrònica, aprofundint tant en les aplicacions industrials com en les orientades a a les tecnologies de la informació i les comunicacions. Per a fer-ho disposa d'un equip docent altament qualificat en què participen professionals i investigadors convidats de reconegut prestigi a escala nacional i internacional.

S'hi estudien les tendències més actuals en els camps següents: sistemes digitals d'alta velocitat i sistemes multiprocessadors, disseny avançat amb processadors digitals de senyal i FPGA (matriu de portes programable in situ), implementació de sistemes de comunicació, disseny de circuits integrats, sistemes electrònics d'alimentació i producció d'energia, fonts d'energia renovables i qualitat de subministrament elèctric, sistemes d'adquisició de dades, instrumentació electrònica i processament de senyals.

Dirigit a

Enginyers Industrials, enginyers de Telecomunicació, llicenciats i enginyers en Informàtica, enginyers en Electrònica, enginyers en Automàtica i Electrònica Industrial, enginyers tècnics Industrials i de Telecomunicació, i professionals de l'àmbit de l'enginyeria electrònica.

Criteris d'admissió

  • Titulació acreditada
  • Expedient acadèmic
  • Experiència professional

Organització

Departament d'Enginyeria Electrònica

Cofinançament

Ministeri d'Educació

RSS
 

EMAS upv