- -
UPV
 

Dades generals

Pla d'estudis

Normativa

Qualitat

Suggeriments, queixes i felicitacions

poli[Consulta]Guía del alumno sobre aspectos generales del Máster y consejos

Anexos a las Guías Docentes por docencia remota por COVID-19 (asignaturas 2º semestre curso 2019/20)

Empresas colaboradoras

Guía sobre las unidades de gestión del máster

Reconocimiento de créditos desde el Máster Universitario en Ingeniería Industrial de la UPV

Premios

Planificación Académica

Pràctiques en empresa

Treball de fi de màster

Intercanvi Acadèmic

Becas

Matriculación

Ofertas de Trabajo

Repositorio temporal. Varios MUISE

 

Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Electrònics

Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Electrònics Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El Màster aspira a formar professionals i investigadors en l'àmbit de l'enginyeria electrònica, aprofundint tant en les aplicacions industrials com en les orientades a a les tecnologies de la informació i les comunicacions. Per a fer-ho disposa d'un equip docent altament qualificat en què participen professionals i investigadors convidats de reconegut prestigi a escala nacional i internacional.

S'hi estudien les tendències més actuals en els camps següents: sistemes digitals d'alta velocitat i sistemes multiprocessadors, disseny avançat amb processadors digitals de senyal i FPGA (matriu de portes programable in situ), implementació de sistemes de comunicació, disseny de circuits integrats, sistemes electrònics d'alimentació i producció d'energia, fonts d'energia renovables i qualitat de subministrament elèctric, sistemes d'adquisició de dades, instrumentació electrònica i processament de senyals.

RSS
 

EMAS upv