- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria, Processament i Caracterització de Materials

Màster Universitari en Enginyeria, Processament i Caracterització de Materials Campus d'Alcoi, Universitat Politècnica de València

Es tracta d'un camp de coneixement interdisciplinari que abraça l'estudi de l'estructura, les propietats, el processament i les aplicacions de tota mena de materials: metàl·lics, ceràmics, polímers i biològics. La caracterització i el processament de materials comprenen no solament els tradicionals materials estructurals, sinó també els materials funcionals, nanomaterials, ecomaterials i biomaterials.

Aquesta jove disciplina és indispensable per a potenciar la capacitat industrial i la innovació tecnològica, i per a millorar la qualitat de les nostres vides. També s'hi aborda l'estudi del comportament d'aquests materials, així com el desenvolupament de les últimes tecnologies en la predicció d'aquest comportament.


EMAS upv