- -
UPV
 

Màster Universitari en Intel·ligència Turística

Màster Universitari en Intel·ligència Turística Campus de Gandia, Universitat Politècnica de València

El sector turístic ha sigut històricament pioner a introduir els últims avanços tecnològics, especialment els relacionats amb les tecnologies de la informació i les comunicacions. Pel que fa a la planificació i la gestió turístiques, actualment ha aparegut un nou enfocament vinculat amb l'aplicació de la tecnologia de manera integral, i integrada, en les destinacions turístiques. Aquest nou enfocament ens condueix al concepte de 'intel·ligència turística', entesa com la interrelació coherent i harmònica dels pilars bàsics del desenvolupament i la sostenibilitat turístics, usant i aprofitant les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Així, 'intel·ligència turística' significa recopilar i aprofitar les dades generades pels usuaris per a conèixer les seues motivacions i necessitats, millorar i ajustar l'oferta a la demanda de manera eficient, i, sobretot, per a donar suport a la presa de decisions estratègiques en una destinació i/o empresa turística. En definitiva, la intel·ligència turística es planteja com una via excel·lent de planificació i gestió turístiques que pot aconseguir un desenvolupament ampli i ordenat des de la innovació, la governança, l'accessibilitat, la sostenibilitat i la connectivitat.


EMAS upv