- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria de Forests Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El Màster Universitari en Enginyeria de Forests habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer de forests.

S'hi aborden competències de la professió regulada d'enginyer o enginyera forestal, que té com a activitats principals la planificació i l'ordenació de la forest; la restauració hidrològica, la repoblació, la producció i la biotecnologia de plantes; la gestió de la fauna, com ara la aqüicultura i la caça; la protecció i conservació del medi natural, les espècies que hi ha i els espais naturals protegits, en especial la prevenció i detecció d'incendis forestals i el combat contra aquests, i la sanitat forestal, i finalment, l'avaluació dels sistemes naturals, els recursos i els aprofitaments que tenen, i les indústries forestals.

RSS
 
Estado
Actualizando...

EMAS upv