- -
UPV
 

Màster Universitari en Investigació Matemàtica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Investigació Matemàtica

60 crèdits

Veure DOGV
Permet accedir a beques

17 places
(2024/2025)

Introducció

El Departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat Politècnica de València i els departaments d'Àlgebra, Geometria i Topologia, Anàlisi Matemàtica i Matemàtica Aplicada de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de València ofereixen un màster interuniversitari d'orientació acadèmica i investigadora que està dirigit, fonamentalment, a la preparació de l'estudiant de cara a la futura realització d'una tesi doctoral. De fet, aquest màster és el període de formació del Doctorat en Matemàtiques, programa interuniversitari UPV-UV amb menció cap a l'excel·lència i, una vegada cursat el màster, s'accedeix de forma directa al període d'investigació d'aquest programa de doctorat.

Els horaris de classe són majoritàriament de vesprada i hi ha l'opció de matricular a temps parcial.

Objectius

L'objectiu general del programa és formar professionals, investigadors i professors d'alt nivell acadèmic capaços de generar, difondre, ensenyar i aplicar nous coneixements matemàtics en les ciències bàsiques i l'enginyeria.

Es pretén, per tant, proporcionar als alumnes una formació especialitzada i avançada en matemàtiques, així com preparar a aquells que vulguen continuar la seua formació investigadora de cara a la realització d'una tesi doctoral. Amb aquest objectiu s'ha procurat que els mòduls oferits servisquen per a posar en contacte l'esetudiant amb els problemes i les tècniques que tenen més relació amb les línies d'investigació que desenvolupen els diferents investigadors dels departaments que participen en el programa.

Dirigit a

Llicenciats i graduats en Matemàtiques, Estadística, Física, Química, Econòmiques i ADE; a més de titulats en qualsevol Enginyeria.

Criteris d'admissió

  • Titulacions esmentades

L'ingrés al Màster de titulats procedents de titulacions que responguen al perfil d'ingrés recomanat però amb càrrega docent inferior a 240 ECTS (diplomatures, enginyeries tècniques o altres) és viable, si són admesos en el procés de selecció. En aquestos casos, si la Comissió de Coordinació Acadèmica ho considera convenient, aconsellarà a l'estudiant la realització d'estudis complementaris que li permeten millorar el seu nivell.

Els estudiants que sol·liciten ser admesos en el màster han d'acreditar un mínim de 30 crèdits d'assignatures amb un alt contingut matemàtic.

Per a l'admissió i selecció d'estudiants s'utilitzaran criteris d'excel·lència acadèmica en els quals es valorarà fonamentalment l'expedient acadèmic. Es tindran també en compte, si existeixen, els convenis d'intercanvi d'estudiants entre les dues universitats responsables del màster i les universitats emissores dels possibles sol·licitants d'admissió.

Preinscripció

Es realitza a través d'Internet, en la pàgina web www.upv.es/posgradooficial, en els terminis ordinaris que s'aproven per l'òrgan competent. Per als titulats estrangers no residents a Espanya que necessiten tramitar visats d'estudis, existirà la possibilitat de preinscriure's amb anterioritat, a fi de que disposen de la seua admissió en ferma amb l'antelació suficient per a gestionar el seu visat. A aquests efectes, l'aplicació de preinscripció estarà oberta tot el curs.

Organització

Departament de Matemàtica Aplicada


EMAS upv