- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Informàtica

Màster Universitari en Enginyeria Informàtica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El Màster Universitari en Enginyeria Informàtica permet exercir la professió d'enginyer informàtic que, encara que no és una professió regulada, a aquest efecte, és assimilable. Ademés, té el segell d'excel·lència internacional EURO-INF, que reconeix que aquests estudis compleixen amb escreix les exigències professionals en l'àmbit de la informàtica.

Aquest Màster té una orientació professional. Forma persones professionals altament qualificades capaces de dur a terme, de manera adequada, l'exercici de la professió d'enginyer informàtic o enginyera informàtica, tot oferint una formació avançada que desenvolupa aspectes de direcció i gestió d'empreses tecnològiques i projectes informàtics, aprofundeix en l'aprenentatge d'aspectes tecnològics i introdueix l'estudiant en els diferents àmbits d'aplicació de l'enginyeria informàtica.

Acreditat
internacionalment

RSS
 

EMAS upv