- -
UPV
 

 

Màster Universitari en Enginyeria Geomàtica i Geoinformació Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria Geomàtica i Geoinformació

120 crèdits

Crèdit 17,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

40 places
(2024/2025)

Introducció

El Màster Universitari en Enginyeria Geomàtica i Geoinformació capacita en tecnologies d'informació geogràfica aplicades a l'estudi i la gestió del territori i del medi en les diferents escales que presenta, aporta coneixements teòrics, i posseeix un marcat caràcter pràctic en el maneig d'equips i en la resolució de problemes.

S'hi estudien les tècniques d'adquisició de dades; el desenvolupament d'aplicacions SIG; geoportals i dispositius mòbils; la gestió de bases de dades espacials; l'anàlisi i la modelització mediambiental i territorial per mitjà de teledetecció i lidar; tecnologies de posicionament, navegació, prospecció i documentació del patrimoni arquitectònic, així com la representació i visualització cartogràfica en entorns 3D.

Objectius

- Aprendre a integrar les dades obtingudes per mitjà de sistemes terrestres, aeris i espacials, analitzar-les i representar-les cartogràficament.

- Aprendre a analitzar de manera sistemàtica els problemes relacionats amb la gestió territorial, l'adquisició i l'anàlisi d'informació espacial, i la integració d'aquests sistemes d'informació.

- Conèixer els fonaments i el desenvolupament pràctic de sistemes de referenciació de sensors i plataformes mòbils per mitjà de l'ús de tècniques de posicionament satel·litari i navegació.

- Integrar l'aprenentatge teoricopràctic i la formació en investigació aplicada en el camp de la geomàtica i la geoinformació, tot promovent el contacte amb empreses i institucions, nacionals i internacionals.

Criteris d'admissió

Al Màster Universitari en Enginyeria Geomàtica i Geoinformació poden accedir els graduats provinents d'un grau en Geomàtica i Topografia, considerat com a grau de referència, o bé des d'altres títols de la branca d'Enginyeria i Ciències de la Terra.


EMAS upv