- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria del Disseny Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria del Disseny

75 crèdits

Veure DOGV
Permet accedir a beques

60 places
(2024/2025)

Introducció

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny de la Universitat Politècnica de València presenta el primer Màster Universitari en Enginyeria del Disseny en el marc de l'espai europeu d'educació superior segons el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Aquest Màster s'orienta a la formació de postgraduats universitaris interessats a obtenir una alta especialització i destresa en processos i eines que potencien la innovació, la millora i la creativitat en la resolució de projectes en diverses escales i tipus de producte.

Les assignatures que ofereix aquest Màster constitueixen una posada al dia conceptual i instrumental indispensable per al disseny davant els reptes que plantegen la societat, el medi ambient i les demandes de l'empresa contemporània.

A l'esquerra, projectes creats dins del Màster. El primer correspon al projecte Coe Ted, guanyador del primer premi de Disseny Inclusiu ETSED 2010.

Objectius

Els objectius del Màster se centren en la formació de postgraduats i investigadors especialistes en disseny i innovació, gestió de nous productes, actualització de tècniques d'anàlisi de mercat, presa de decisions, desenvolupament ràpid de productes i optimació de tècniques de comunicació corporativa de les empreses.

Dirigit a

Persones amb titulació en Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial, Enginyeria Tècnica Industrial i titulacions de segon cicle de matèries afins.

Criteris d'admissió

Els candidats se seleccionen a partir de l'anàlisi de l'expedient acadèmic, de l'orientació curricular i d'una entrevista personal.

Organització

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny

Participants

Departaments de Dibuix, d'Enginyeria Gràfica, d'Expressió Gràfica Arquitectònica i de Projectes d'Enginyeria.


EMAS upv