- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Ambiental Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria Ambiental

90 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

20 places
(2024/2025)

Introducció

La sensibilització creixent de la societat sobre la degradació del medi ambient i la necessitat de mitigar l'impacte de la contaminació sobre el medi ambient fan necessària l'actuació d'un nou professional, l'enginyer ambiental, que garantisca el desenvolupament de la societat compaginant la competitivitat de la indústria amb una perspectiva sostenible i respectuosa amb el medi ambient. La necessitat de resposta a aquests nous reptes ha donat lloc a la consolidació a escala mundial dels estudis d'enginyeria ambiental com els que es proposen en aquest Màster.

Aquest Màster està vinculat al programa oficial de postgrau amb doctorat en Enginyeria de l'Aigua i Mediambiental, distingit amb menció de qualitat pel Ministeri d'Educació (MCD2006-00408).

Objectius

L'enginyeria ambiental té com a missió específica l'anàlisi, la prevenció i la correcció de danys ambientals, la protecció de l'entorn i la millora de la qualitat ambiental, enfront de problemes com el consum no sostenible de recursos, la generació de residus, la contaminació de l'aigua de l'aire i del sòl, amb vista a evitar que les activitats humanes, incloent-hi els processos productius, afecten la qualitat ambiental.

Dirigit a

Màster Universitari en Enginyeria Ambiental es troba dirigit preferentment a:

Titulats en àrees científiques i tècniques: graduats en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural; en Enginyeria Forestal i del Medi Natural; en Enginyeria Civil; en Enginyeria d'Obres Públiques; en Enginyeria Química; en Ciències Ambientals i en Química.

També va dirigit a:

 • Enginyers químics; de Camins, Canals i Ports; Industrials; Agrònoms; Forestals i de Mines
 • Enginyers tècnics industrials, d'Obres Públiques, Agrícola, Forestal i de Mines
 • Llicenciats en Ciències Ambientals i Química

Criteris d'admissió

 • Titulacions esmentades
 • Expedient acadèmic
 • Adequació al perfil

MÀSTER INTERUNIVERSITARI

 • Universitat Politècnica de València
 • Universitat de València

Organització

Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canales i Ports de la Universitat Politècnica de València i Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat de València.

Participants

 • Universitat Politècnica de València: Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient; Departament de Física Aplicada; Departament de Biotecnologia; Departament d'Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria; Departament d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports i Departament d'Urbanisme
 • Universitat de València: Departament d'Enginyeria Química i Departament de Dret Administratiu i Processal
 • Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR)

Patrocini

Entitat de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana


EMAS upv