- -
UPV
 

Descripció

Descripción del título

 

Introducció i objectius

El Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (MUEAGRO) habilita per a exercir la professió d'enginyer/a agrònom/a, mentre que el Màster Universitari en Gestió de la Seguretat i Qualitat Alimentària (MUGSA) està orientat a l'adquisició de les capacitats necessàries per a la direcció i la gestió de la indústria agroalimentària, no solament des del punt de vista dels aspectes econòmics i financers, sinó també des dels relacionats amb la qualitat i la seguretat dels processos productius i dels aliments.

El doble títol permet adquirir les competències de tots dos màsters a través d'una trajectòria acadèmica integrada. Tot això amb un cost temporal i econòmic inferior al que representa l'obtenció de tots dos màsters de manera individualitzada. D'aquesta manera, un estudiant del MUEAGRO, en lloc de cursar els 102 ECTS del MUEAGRO i els 60 ECTS del MUGSA, cursa un total de 143,5 ECTS.

 

Estructura del Màster

- 1r curs (60 ECTS): coincideix exactament amb el primer curs del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica

- 2n curs - semestre A (44 ECTS): es cursen les quatre assignatures de la Matèria d'Especialització en Indústries Agroalimentàries del MUEAGRO (24 ECTS), així com vuit assignatures del MUGSA de 2,5 ECTS cadascuna:
1. Dret Alimentari: Qualitat i Seguretat Alimentària
2. Aplicació Avançada de l'Avaluació de Riscos en la Indústria Agroalimentària
3. Recerca Epidemiològica de Brots Transmesos per Aliments
4. La Seguretat Alimentària i els Nous Desenvolupaments en Envasos i Tecnologies d'Envasament
5. Qualitat Sensorial dels Aliments
6. Mètodes de Detecció i Tipificació Epidemiològica de Microorganismes
7. Perills Abiòtics en Aliments
8. Tècniques Estadístiques Avançades en Seguretat i Qualitat Alimentària

- 2n curs - semestre B (39,5 ECTS): es cursen les següents assignatures del MUGSA de 2,5 ECTS:
1. Auditories dels Sistemes de Gestió de la Qualitat i Seguretat Alimentària. Part 1
2. Auditories dels Sistemes de Gestió de la Qualitat i Seguretat Alimentària. Part 2
3. Direcció de Recursos Humans en l'Empresa Alimentària

A més, s'han de realitzar obligatòriament pràctiques externes curriculars (8 ETCS), el treball de final de màster del MUEAGRO (12 ECTS) i el treball de final de màster del MUGSA (12 ECTS).

 

Dirigit a

Aquelles persones interessades que estiguen en possessió d'un títol universitari oficial de grau que habilite per a l'exercici de la professió d'enginyer/a tècnic/a agrícola.

 

Criteris d'admissió

L'alumnat ha de complir el criteri d'admissió en el Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica, per ser aquest un màster habilitant.

A més, l'alumnat ha d'haver superat, almenys, 50 ECTS del primer curs del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica i, en particular, les assignatures següents:
33376 - Gestió de la Seguretat i Traçabilitat en la Indústria Alimentària
33361 - Màrqueting Agroalimentari
33375 - Indústries Alimentàries

Les sol·licituds d'admissió al doble títol seran avaluades per la Comissió Acadèmica Mixta, de conformitat amb els criteris de mèrits i selecció d'ambdues titulacions.

 

EMAS upv