- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Acústica Campus de Gandia, Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria Acústica

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

20 places
(2024/2025)

Introducció

L'enginyeria acústica és una àrea multidisciplinària amb gran demanda de formació específica en diversos àmbits: acústica arquitectònica (per a aïllament i condicionament acústic), acústica ambiental (mapes de soroll, plans parcials, soroll industrial en exteriors, soroll de ciclomotors i altres vehicles, llicència d'activitats), electroacústica (disseny de caixes d'altaveus, megafonia, sonorització i reforç sonor), caracterització de materials (ultrasons, sistemes d'ona estacionària, etc.), instal·lacions (aire condicionat, maquinària, etc.), seguretat i higiene en el treball respecte a protecció dels treballadors contra el soroll, acústica submarina (localització d'objectes, comunicació, sonar, etc.).

A més, els últims anys hi ha hagut un gran increment normatiu que exigeix el compliment de moltes condicions acústiques, com en el Reglament de la llei del soroll, que és el document bàsic de protecció contra el soroll del Codi tècnic de l'edificació, o el Reial decret sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. El campus de Gandia de la UPV té una llarga trajectòria i especialització en aquesta àrea, tant des de l'àmbit docent, a través de la titulació d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge, com en qüestions de recerca i desenvolupament (R+D+I); així, col·labora amb empreses importants del sector i fa projectes de recerca en tots els àmbits exposats pel seu professorat, integrat majoritàriament en l'Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres.

Objectius

El Màster Universitari en Enginyeria Acústica permet a professionals i investigadors especialitzar-se en l'anàlisi i la gestió acústica i en els efectes mediambientals que té.

Els titulats seran capaços, entre altres coses, de predir, avaluar i minimitzar els efectes de la contaminació acústica en tots els àmbits, de dissenyar projectes de millora de la qualitat acústica en l'edificació (condicionament, aïllament, millora de la sonorització), d'elaborar projectes acústics (llicències d'activitat, disminució del soroll en l'àmbit industrial, informes acústics de lliurament de claus, mapes de soroll, valoració de l'efecte d'obertura de plans parcials) i de concebre sistemes d'àudio (caixes d'altaveus, amplificadors paramètrics, sistemes d'àudio, micròfons.).

A més, se'ls capacitarà per a explotar els coneixements adquirits en l'àmbit empresarial i disposaran de recursos per a aprofundir en l'autoformació i la recerca científica.

Dirigit a

Persones amb alguna de les titulacions següents: Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Enginyeria de Telecomunicació, Enginyeria Tècnica Industrial, Enginyeria Industrial, Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques, Arquitectura Tècnica, Arquitectura, llicenciatura en Ciències Físiques i llicenciatura en Ciències Ambientals.

Criteris d'admissió

La Comissió Acadèmica del Màster basa l'admissió dels estudiants en l'expedient acadèmic de la titulació de grau i, també, en la formació de postgrau i l'experiència professional prèvia en el camp de l'enginyeria acústica.

Organització

Escola Politècnica Superior de Gandia


EMAS upv