- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Acústica Campus de Gandia, Universitat Politècnica de València

L'enginyeria acústica és una àrea multidisciplinària amb gran demanda de formació específica en diversos àmbits: acústica arquitectònica (per a aïllament i condicionament acústic), acústica ambiental (mapes de soroll, plans parcials, soroll industrial en exteriors, soroll de ciclomotors i altres vehicles, llicència d'activitats), electroacústica (disseny de caixes d'altaveus, megafonia, sonorització i reforç sonor), caracterització de materials (ultrasons, sistemes d'ona estacionària, etc.), instal·lacions (aire condicionat, maquinària, etc.), seguretat i higiene en el treball respecte a protecció dels treballadors contra el soroll, acústica submarina (localització d'objectes, comunicació, sonar, etc.).

El Màster Universitari en Enginyeria Acústica permet a professionals i investigadors especialitzar-se en l'anàlisi i la gestió acústica i en els efectes mediambientals que té.


EMAS upv