- -
UPV
 

Màster Universitari en Enologia Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enologia

72 crèdits

Crèdit 35,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

25 places
(2023/2024)

Introducció

El Màster Universitari en Enologia de la Universitat Politècnica de València va dirigit a la formació de professionals de la producció i l'elaboració del vi; de tècnics i directius d'empreses del sector, i de futurs investigadors i especialistes en tecnologia i innovació vitivinícola.

El màster té dues orientacions. En primer lloc, una orientació professional, que dóna continuïtat als estudis de grau relacionats amb l'àmbit alimentari, per tal de formar tècnics especialistes en les activitats productives característiques de la vitivinicultura. Y, en segon lloc, una orientació acadèmica, que permet accedir als estudis de doctorat, a fi de formar-se en les capacitats de l'activitat investigadora en l'àmbit de la viticultura, l'enologia i l'economia del vi.

Objectius

Tenint en compte les dues orientacions del màster, els objectius que persegueix aquest són:

1. Formar professionals per al sector vitivinícola, donant resposta així a la demanda social de tècnics altament qualificats que siguen capaços de dirigir i gestionar empreses i organitzacions del sector vitivinícola, de gran rellevància en l'economia nacional i internacional de molts països.

2. Formar investigadors i acadèmics en les ciències de la viticultura, l'enologia i l'economia del vi, que en les darreres dècades han experimentat un gran avanç, i convertir el coneixement en un recurs estratègic per al desenvolupament i la sostenibilitat del sector.

Estructura

El màster s'estructura en tres grans blocs temàtics: la viticultura, l'enologia i l'economia vitivinícola. En matèria de viticultura s'analitzen les tècniques sostenibles aplicades al cultiu de la vinya; en enologia s'apliquen les millors pràctiques tecnològiques, tradicionals i innovadores, d'elaboració i criança en la indústria vinícola; i en economia es determinen els factors clau del negoci vitivinícola. La metodologia docent combina les dimensions teòrica i pràctica, amb un 50% de crèdits totals de pràctiques.

Addicionalment, les capacitats adquirides en les assignatures que componen el programa acadèmic es completen amb l'experiència de pràctiques en empreses vitivinícoles i amb la realització del treball de fi de màster (TFM). Aquest pot ser professional, i abordar els problemes reals d'una empresa del sector, o bé de caràcter investigador, associat a projectes de recerca dels centres, departaments i instituts de recerca involucrats en el màster.

El Màster en Enologia s'imparteix a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural. Aquest màster té una duració d'un any i mig, aproximadament. En total, té 72 ECTS, dels quals 51 ECTS corresponen a assignatures de caràcter obligatori, 9 ECTS a assignatures optatives (intensificació), 6 ECTS a pràctiques en empresa i 6 ECTS al treball de fi de màster.

S'estructura sobre la base dels mòduls següents:
- Viticultura (12 ECTS)
- Enologia (30 ECTS)
- Economia (9 ECTS)
- Intensificació (9 ECTS)
- Pràctiques en empresa (6 ECTS)
- Treball final de màster (6 ECTS)

Dirigit a

El Màster en Enologia va dirigit a la formació de persones que vulguen aprofundir en el coneixement de tots aquells aspectes relacionats amb el món del vi. Poden accedir-hi les persones llicenciades o graduades en Enginyeria Agrònoma, Enginyeria Agroalimentària, Enologia, Tecnologia d'Aliments, Farmàcia, Nutrició, Ciències Biològiques, Biotecnologia, Ciències Químiques, Enginyeria Química i Bioquímica, Ciències Ambientals i, en general, qualsevol persona titulada que vulga especialitzar-se en el sector de l'enologia.

Organització

Estado
Actualizando...
 

EMAS upv