- -
UPV
 

Màster Universitari en Edificació Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Edificació

90 crèdits

Veure DOGV
(2024/2025)
Permet accedir a beques

35 places
(2024/2025)

Introducció

El sector de l'edificació està experimentant en els últims anys un procés de canvi per a adaptar-se a noves situacions d'un mercat més internacional i globalitzat, cercant nous objectius i noves propostes. Aquests canvis afecten tant els aspectes tecnològics i el conjunt de ciències i tècniques que s'apliquen en la construcció d'edificis, com els processos de gestió que han d'adoptar les empreses promotores, constructores i immobiliàries que intervenen en les obres d'edificació. En l'actualitat, s'està edificant sota noves i més complexes propostes constructives que estan exigint un coneixement interdisciplinari avançat en aquestes matèries. És per aquesta raó per la qual s'ha manifestat clarament la demanda de la intervenció en els projectes d'edificació de tècnics especialistes que, a partir d'un coneixement sintètic i integrador de les disciplines tecnològiques i de gestió, puguen respondre adequadament a les noves exigències que aquest sector manifesta actualment i, al seu torn, puguen generar nou coneixement específic avançat en aquestes matèries.

La formació investigadora, la capacitat de dissenyar, gestionar i intervenir en projectes de desenvolupament i innovació es mostra actualment com un component important en l'actuació professional en el camp de l'edificació. El Màster Universitari en Edificació pretén respondre a aquestes noves exigències formatives amb una proposta que integra l'especialització professional, el coneixement interdisciplinari i la formació cap a la recerca, la innovació i el desenvolupament en l'àmbit de l'edificació. Per això, en la planificació i docència dels seus continguts intervenen professionals d'entitats empresarials de gran experiència en el sector, com 10t Project Management, Butech, InHAUS o Spans, i col·legis professionals com el COAT.

La gestió de l'edificació s'ha transformat de tal manera que requereix una especialització d'alt nivell en disciplines com el BIM, Lean, industrialització, viabilitat, direcció immobiliària o gestió empresarial.

Aquest enfocament ens ha posicionat com el Millor Màster en Edificació i Construcció d'Espanya els anys 2021, 2022 i 2023, segons el rànquing d'El Mundo. A més, en ser un màster oficial reconegut per l'espai europeu d'educació superior, t'habilita per a aconseguir un doctorat en qualsevol universitat europea, amb accés directe al programa de doctorat en Arquitectura, Edificació i Urbanisme de la Universitat Politècnica de València.

Objectius

El Màster Universitari en Edificació de la Universitat Politècnica de València té com a objectiu principal formar professionals amb altes capacitats en el camp de la gestió multidisciplinària de l'edificació, específicament en els àmbits de gestió BIM, planificació avançada, Lean Construction, industrialització i la gestió en tots els camps, immobiliari, promotor i constructor, brindant-los els coneixements, habilitats i competències necessaris per a abordar els desafiaments i demandes del sector.

El màster té com a objectius específics la transferència de les competències transversals de gestió, pensament crític, resolució de problemes, lideratge i treball en equip col·laboratiu i comunicació efectiva, des dels principis de sostenibilitat i responsabilitat social.

Aquests objectius cerquen formar professionals d'alt nivell amb capacitat d'abordar els reptes actuals i futurs de la indústria de l'edificació, i contribuir al desenvolupament sostenible, l'eficiència i la qualitat en la construcció d'edificis.

Dirigit a

El Màster Universitari en Edificació està especialment dirigit a titulats en Arquitectura Tècnica, Enginyeria d'Edificació, Arquitectura o Enginyeria Civil, principals agents del procés edificador. També es dirigeix a aquelles persones titulades en diverses enginyeries la trajectòria professional o interessos de formació en investigació de les quals es relacionen amb l'edificació i requerisquen els seus continguts formatius.

Criteris d'admissió

D'acord amb els objectius i el perfil formatiu d'aquest Màster, es consideren titulacions prioritàries per a l'admissió d'estudiants les d'Arquitectura Tècnica o graus equivalents que habiliten per a l'exercici de la professió d'Arquitecte Tècnic, Enginyeria d'Edificació, Arquitectura i enginyeries afins.

Les sol·licituds es valoraran d'acord amb l'expedient, la titulació i currículum professional i investigador de la persona sol·licitant.

Participants

Departaments: Departament de Construccions Arquitectòniques, Departament d'Organització d'Empreses, Departament d'Urbanisme, Departament de Matemàtica.

Càtedres: Càtedra Observatori de l'Habitatge, Càtedra Arquitectura Tècnica, Càtedra Bertolín, Càtedra Itercon.

Empreses: 10T Project Management, InHAUS, Butech, Spans, Viraje, Bertolín.


EMAS upv