- -
UPV
 

Màster Universitari en Edificació Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Edificació

72 crèdits

Crèdit 35,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

60 places
(2022/2023)

Introducció

El sector de l'edificació experimenta els últims anys un procés de canvi per a adaptar-se a la nova situació del mercat, cercant nous objectius i noves propostes. Aquests canvis n'afecten tant als aspectes tecnològics -el conjunt de ciències i tècniques que s'apliquen en la construcció d'edificis-, com els processos de gestió que han d'adoptar les empreses constructores, promotores i immobiliàries que intervenen en les obres d'edificació. En l'actualitat s'edifica sota noves i més complexes propostes constructives que exigeixen un coneixement interdisciplinari avançat d'aquestes matèries. És per aquesta raó que s'ha manifestat clarament la demanda de la intervenció en les obres d'edificació de tècnics especialistes que, a partir d'un coneixement sintètic i integrador de les disciplines tecnològiques i de gestió, puguen respondre adequadament a les noves exigències que aquest sector manifesta actualment i, alhora, puguen generar nou coneixement específic avançat en aquestes matèries.

La formació investigadora, la capacitat de dissenyar, gestionar i intervenir en projectes de desenvolupament i innovació apareix actualment com un component important en l'actuació professional en el camp de l'edificació. El Màster Universitari en Edificació pretén respondre a aquestes noves exigències formatives a través de les seues dues especialitats (Tecnologia i Gestió), amb una proposta que integra l'especialització professional, el coneixement interdisciplinari i la formació per a la investigació, la innovació i el desenvolupament en l'àmbit de l'edificació. Per això, en la planificació i la docència dels continguts intervenen professionals d'entitats empresarials de gran experiència en el sector i, en particular, de l'Institut Tecnològic de la Construcció (AIDICO).

Objectius

L'objectiu bàsic del Màster Universitari en Edificació és la formació avançada en els camps de coneixement actualment requerits en l'anàlisi, en la planificació i l'execució d'una obra d'edificació. Aquest objectiu exigeix una formació de caràcter interdisciplinari orientada a dues especialitzacions: les tecnologies actuals d'edificació i els nous processos de gestió en empreses constructores, immobiliàries i promotores. D'acord amb aquest objectiu bàsic, els ensenyaments del Màster es conceben des de la integració de components formatius de caràcter professional, acadèmic i investigador.

Dirigit a

El Màster Universitari en Edificació va especialment dirigit a persones amb titulació en Arquitectura Tècnica, en Arquitectura i en Enginyeria d'Edificació, principals agents del procés edificador. També es dirigeix a les persones titulades en diverses enginyeries que, per trajectòria professional o per interessos de formació en recerca, requerisquen els continguts formatius del màster.

Criteris d'admissió

D'acord amb els objectius i el perfil formatiu d'aquest Màster, es consideren titulacions prioritàries per a l'admissió d'estudiants les d'Arquitectura Tècnica, Arquitectura, i Enginyeria d'Edificació.

Les sol·licituds es valoren segons el currículum acadèmic, professional i investigador de cada sol·licitant.

Organització

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria d'Edificació


EMAS upv