- -
UPV
 

Màster Universitari en Edificació Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El sector de l'edificació experimenta els últims anys un procés de canvi per a adaptar-se a la nova situació del mercat, cercant nous objectius i noves propostes. Aquests canvis n'afecten tant als aspectes tecnològics -el conjunt de ciències i tècniques que s'apliquen en la construcció d'edificis-, com els processos de gestió que han d'adoptar les empreses constructores, promotores i immobiliàries que intervenen en les obres d'edificació.

En l'actualitat s'edifica sota noves i més complexes propostes constructives que exigeixen un coneixement interdisciplinari avançat d'aquestes matèries. És per aquesta raó que s'ha manifestat clarament la demanda de la intervenció en les obres d'edificació de tècnics especialistes que, a partir d'un coneixement sintètic i integrador de les disciplines tecnològiques i de gestió, puguen respondre adequadament a les noves exigències que aquest sector manifesta actualment i, alhora, puguen generar nou coneixement específic avançat en aquestes matèries.


EMAS upv