- -
UPV
 

Màster Universitari en Conservació i Restauració de Béns Culturals Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Conservació i Restauració de Béns Culturals

90 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

35 places
(2024/2025)

Introducció

El Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Universitat Politècnica de València (creat l'any 1990) és l'únic de la comunitat universitària espanyola que posseeix l'àrea de coneixement pròpia Conservació i Restauració de Béns Culturals, concedida pel Consell d'Universitats l'any 1992.

El Màster Universitari en Conservació i Restauració de Béns Culturals és, per si mateix, una titulació universitària amb reconeixement oficial en l'àmbit de la Unió Europea i es dirigeix a aquells a estudiants que vulguen ampliar les seues competències professionals o investigadores en l'àmbit de la conservació i restauració dels béns culturals.

El Màster Universitari en Conservació i Restauració de Béns Culturals és una titulació universitària amb reconeixement oficial en l'àmbit de la Unió Europea. Aquest màster i el programa de doctorat de Conservació i Restauració de Béns Culturals completen el programa oficial de postgrau homònim que s'imparteix al Departament.

Objectius

Els objectius fonamentals del Màster pretenen capacitar als seus titulats per a la investigació en l'àmbit de la conservació i restauració dels béns culturals, desenvolupant competències professionals del més alt nivell, i possibilitant l'especialització dels estudiants en la conservació de pintura, escultura, arqueologia, tèxtils, document gràfic, art contemporani i altres objectes d'interès patrimonial.

Alguns objectius específics del títol es centren a ajudar el restaurador a comprendre l'essència de l'obra d'art i el seu sentit historicoestètic, fomentar la necessitat del treball multidisciplinari i el rigor tècnic i científic, incrementar la capacitat de maneig de fonts d'informació i fomentar la capacitat crítica i valorativa.

El pla d'estudis complementa la seua oferta formativa amb seminaris específics, conferències i visites a llocs d'interès historicoartístic. El màster ha anat incorporant al llarg dels anys professorat extern nou, que proporciona una alta qualitat a l'ensenyament. I, a més, disposa d'instal·lacions al nou edifici de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València.

Dirigit a

  • Persones graduades espanyoles i/o estrangeres en Conservació i Restauració de Béns Culturals.
  • Persones llicenciades espanyoles i/o estrangeres en Belles Arts amb especialitat en Conservació i Restauració de Béns Culturals o altres llicenciatures universitàries amb intensificació en Conservació i Restauració de Béns Culturals.
  • Persones titulades espanyoles i/o estrangeres en llicenciatures o altres titulacions afins a la Conservació i Restauració de Béns Culturals, que normativament puguen accedir a aquest Màster i que la Comissió Acadèmica del Màster admeta pel curriculum.

Criteris d'admissió

El procediment d'admissió i selecció d'alumnes es basa en la titulació de grau o llicenciatura. La Comissió Acadèmica del Màster es fixa en els aspectes següents per a valorar les sol·licituds dels alumnes: en primer lloc, la titulació (tenint en compte l'afinitat que té amb els continguts del Màster); en segon lloc, l'expedient acadèmic i, finalment, el currículum.

Organització

Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals

Participants

Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals, Facultat de Belles Arts de València i Institut Universitari de Restauració del Patrimoni.

Cofinançament

Ministeri d'Educació

RSS
 

EMAS upv