- -
UPV
 

Màster Universitari en Conservació i Restauració de Béns Culturals

Màster Universitari en Conservació i Restauració de Béns Culturals Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Universitat Politècnica de València (creat l'any 1990) és l'únic de la comunitat universitària espanyola que posseeix l'àrea de coneixement pròpia Conservació i Restauració de Béns Culturals.

El Màster Universitari en Conservació i Restauració de Béns Culturals és una titulació universitària amb reconeixement oficial en l'àmbit de la Unió Europea. Aquest màster i el programa de doctorat de Conservació i Restauració de Béns Culturals completen el programa oficial de postgrau homònim que s'imparteix al Departament.

RSS
 

EMAS upv