- -
UPV
 

Master Universitari en Computació en el Núvol i d'Altes Prestacions Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Master Universitari en Computació en el Núvol i d'Altes Prestacions

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

25 places
(2024/2025)

Introducció

Existeix en l'actualitat una creixent demanda de professionals capaços de manejar eines per al processament de grans volums de dades. La gestió eficient d'aquestes dades és necessària en tots els nivells d'un sistema computacional, des dels nuclis d'un processador fins als sistemes Cloud més sofisticats. Aquestes eines són fonamentals para, entre moltes altres més aplicacions, executar simulacions complexes de processos físics, dissenyar models meteorològics cada vegada més precisos, impulsar avanços en genòmica, realitzar les anàlisis de dades massives sobre la base dels quals les corporacions actuals elaboren plans i estratègies de mercat (Data Management) o resoldre problemes d'enginyeria que requerisquen una gran capacitat de còmput, bé per la seua gran grandària, o bé perquè la resposta ha de donar-se en temps real.

Objectius

Formació de professionals:

  • amb amplis coneixements d'algorítmica paral·lela i habilitats i destreses en l'ús de les eines programari i maquinari que permeten el desenvolupament de programes sobre sistemes de computació paral·lela.
  • capaços d'aplicar les tècniques de computació paral·lela per a la resolució de problemes de gran dimensió i per a la resolució de problemes de temps real.
  • capaços de modelar problemes d'enginyeria i problemes científics utilitzant tècniques de Computació d'Altes Prestacions.
  • especialistes en Ciències Computacionals, amb una bona comprensió de l'anàlisi i l'aplicació d'algorismes numèrics, tècniques de visualització i la forma en què els algorismes utilitzen les estructures de dades i arquitectures de computadors actuals, així com, les tecnologies de xarxa que permeten l'accés a computadors remots.
  • amb amplis coneixements en disseny i desenvolupament d'aplicacions distribuïdes robustes i elàstiques que puguen desplegar-se en sistemes cloud.
  • amb una base suficient per a dissenyar aplicacions que garantisquen la continuïtat del seu servei, fins i tot quan aquestes siguen actualitzades.
  • amb amplis coneixements sobre les arquitectures de les plataformes cloud.
  • que dominen les principals tecnologies i eines per al processament eficient de grans volums de dades (big data), la creació d'arquitectures escalables en el núvol i l'ús d'infraestructures distribuïdes de còmput.

Dirigit a

  • Enginyers, llicenciats i graduats en Informàtica, enginyers de Telecomunicacions, enginyers Industrials, llicenciats en Física i en Matemàtiques.
  • Titulats en altres enginyeries que disposen d'un títol equivalent en càrrega docent a 180 crèdits **ECTS, i enginyers procedents d'altres països amb característiques similars a les anteriorment citades.

Criteris d'admissió

La Comissió Acadèmica del Màster analitzarà les sol·licituds i decidirà si els candidats compleixen els requisits acadèmics per a accedir al Màster. Aquesta Comissió establirà un barem, basat principalment en l'expedient acadèmic dels sol·licitants i en l'afinitat dels seus estudis anteriors amb el contingut del Màster, que s'utilitzarà per a seleccionar als candidats.

Organització

Departament de Sistemes Informàtics i Computació

Participants

Departament de Sistemes Informàtics i Computació (DSIC); Institut d'Instrumentació per a Imatge Molecular (I3M), i Institut Universitari Mixt de Tecnologia d'Informàtica (ITI)

Cofinançament

Ministeri d'Educació


EMAS upv