- -
UPV
 

Màster Universitari en Construccions i Instal·lacions Industrials

Màster Universitari en Construccions i Instal·lacions Industrials Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El Màster Universitari en Construccions i Instal·lacions Industrials té el segell d'excel·lència internacional EUR-ACE, que acredita que aquests estudis compleixen amb escreix les exigències professionals de l'enginyeria.

Els principals objectius del Màster Universitari en Construccions i Instal·lacions Industrials són:

    • Aprofundir en el coneixement de les construccions i instal·lacions industrials dels graduats de les branques Industrial i Arquitectura

    • Estendre l'aplicació de les tècniques i procediments de les construccions i instal·lacions industrials a un ampli ventall de professionals mitjançant la integració de disciplines que participen en el projecte de l'edificació industrial.

    • Consolidar línies d'investigació en l'àmbit de les construccions i instal·lacions industrials.

    • Facilitar processos de formació permanent a professionals del sector de les construccions i instal·lacions industrials, mitjançant un producte atractiu, i en constant evolució i adaptació a la demanda formativa del moment.

Acreditat
internacionalment


EMAS upv