- -
UPV
 

Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament

90 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

25 places
(2024/2025)

Introducció

El Màster Universitari en Cooperació per al Desenvolupament (amb participació de diverses universitats: UVEG, UJI, UA i UMH) respon a la necessitat de les cinc universitats públiques valencianes d'oferir una formació d'alt nivell en cooperació per al desenvolupament. La complexitat i la preocupació creixent sobre les qüestions del desenvolupament i la pobresa ha fet que organismes internacionals, estats i entitats socials a canalitzar els recursos destinats a un sector que requereix professionals qualificats amb una formació específica i interdisciplinària.

En aquest espai el Màster ofereix una formació comuna en cooperació per al desenvolupament i set especialitats que cobreixen l'espectre professional en aquest àmbit. A la UPV s'ofereix l'especialitat de Gestió de Projectes i Processos de Desenvolupament.

Objectius

 • Incrementar els coneixements sobre les forces econòmiques, socials i polítiques que expliquen i provoquen l'existència de la pobresa i la desigualtat.
 • Aportar criteris d'anàlisi de la realitat política, social, econòmica i cultural en què es contextualitzen els enfocaments i les qüestions de la nova cultura de la cooperació.
 • Aprofundir des d'una perspectiva crítica en les estratègies operatives sobre la qualitat i l'eficàcia del concepte de cooperació per al desenvolupament.
 • Desenvolupar habilitats per al disseny, la planificació, la gestió i l'avaluació d'intervencions de desenvolupament en polítiques, plans, programes i projectes.

Dirigit a

 • Persones amb titulació universitària que volen formar-se com a professionals de la cooperació per al desenvolupament.
 • Professionals en actiu que volen perfeccionar coneixements sobre conceptes i instruments, a més de millorar les destreses i habilitats en l'ús de tècniques i metodologies amb vista a emprendre o articular estratègies de cooperació.
 • Responsables públics vinculats directament o indirectament a la cooperació, cooperants, membres d'ONG i voluntaris, amb una participació decidida, però no exclusiva, en les institucions públiques.

Criteris d'admissió

 • Per a accedir al Màster Universitari en Cooperació per al Desenvolupament les/els estudiants han d'aportar el currículum i una carta de motivació. Posteriorment els fan una entrevista en què les persones expressen els motius pels quals volen incorporar-se al Màster.
 • Tenen un cert grau de prioritat els qui han fet alguna activitat relacionada amb els camps d'estudi del Màster, encara que l'experiència com a tal no s'utilitza com a criteri excloent.

Organització

 • Departament de Projectes d'Enginyeria
 • Màster Universitari en Cooperació per al Desenvolupament

Participants

 • Dep. d'Economia i Ciències Socials; Dep. d'Enginyeria Rural i Agroalimentària; Dep. d'Organització d'Empreses; Dep. d'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil (UPV).
 • U. de València; U. Jaume I de Castelló; U. d’Alacant; U. Miguel Hernández d'Elx. Consell Assessor: CVONGD; Oxfam-Intermón; CERAI; InteRed; Entreculturas; Perifèries; Farmamundi; La Gavella; Centre de Cooperació al Desenvolupament (UPV); Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració (Ajuntament de València). Direcció General de Cooperació i Solidaritat de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat (Generalitat Valenciana).


EMAS upv