- -
UPV
 

Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament

90 crèdits ECTS

Introducció

El Màster Universitari en Cooperació per al Desenvolupament (amb participació de diverses universitats: UVEG, UJI, UA i UMH) respon a la necessitat de les cinc universitats públiques valencianes d'oferir una formació d'alt nivell en cooperació per al desenvolupament. La complexitat i la preocupació creixent sobre les qüestions del desenvolupament i la pobresa ha fet que organismes internacionals, estats i entitats socials a canalitzar els recursos destinats a un sector que requereix professionals qualificats amb una formació específica i interdisciplinària.

En aquest espai el Màster ofereix una formació comuna en cooperació per al desenvolupament i set especialitats que cobreixen l'espectre professional en aquest àmbit. A la UPV s'ofereix l'especialitat de Gestió de Projectes i Processos de Desenvolupament.

Objectius

 • Incrementar els coneixements sobre les forces econòmiques, socials i polítiques que expliquen i provoquen l'existència de la pobresa i la desigualtat.
 • Aportar criteris d'anàlisi de la realitat política, social, econòmica i cultural en què es contextualitzen els enfocaments i les qüestions de la nova cultura de la cooperació.
 • Aprofundir des d'una perspectiva crítica en les estratègies operatives sobre la qualitat i l'eficàcia del concepte de cooperació per al desenvolupament.
 • Desenvolupar habilitats per al disseny, la planificació, la gestió i l'avaluació d'intervencions de desenvolupament en polítiques, plans, programes i projectes.

Dirigit a

 • Persones amb titulació universitària que volen formar-se com a professionals de la cooperació per al desenvolupament.
 • Professionals en actiu que volen perfeccionar coneixements sobre conceptes i instruments, a més de millorar les destreses i habilitats en l'ús de tècniques i metodologies amb vista a emprendre o articular estratègies de cooperació.
 • Responsables públics vinculats directament o indirectament a la cooperació, cooperants, membres d'ONG i voluntaris, amb una participació decidida, però no exclusiva, en les institucions públiques.

Criteris d'admissió

 • Per a accedir al Màster Universitari en Cooperació per al Desenvolupament les/els estudiants han d'aportar el currículum i una carta de motivació. Posteriorment els fan una entrevista en què les persones expressen els motius pels quals volen incorporar-se al Màster.
 • Tenen un cert grau de prioritat els qui han fet alguna activitat relacionada amb els camps d'estudi del Màster, encara que l'experiència com a tal no s'utilitza com a criteri excloent.

Organització

 • Departament de Projectes d'Enginyeria
 • Màster Universitari en Cooperació per al Desenvolupament

Participants

 • Departament d'Economia i Ciències Socials, Departament d'Enginyeria Rural i Agroalimentària, Departament d'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil (UPV).
 • U. de València, U. Jaume I de Castelló, U. d'Alacant, U. Miguel Hernández d'Elx, CVONGD, ESF-València, SETEM CV; Oxfam-Intermón; CERAI; InteRed; Centre de Cooperació al Desenvolupament (UPV), Entreculturas. Generalitat Valenciana - Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació - Direcció General de Cooperació y Solidaritat.


EMAS upv