- -
UPV
 

Màster Universitari en Biotecnologia Molecular i Cel·lular de Plantes

Màster Universitari en Biotecnologia Molecular i Cel·lular de Plantes Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Les plantes constitueixen una font valuosíssima de productes i tenen utilitzacions d'interès molt divers, entre les quals es troben l'ús agroalimentari, farmacològic, ornamental, ecològic i del medi ambient, amb aplicacions tradicionals com la reforestació o noves com l'ús de plantes per a la neteja i la regeneració de sòls contaminats.

En els últims anys, les aplicacions de la biotecnologia vegetal a la indústria estan vivint una edat daurada, i han passat en molt poc temps de l'aplicació tradicional en la indústria tèxtil i de colorants a uns nous horitzons en la indústria dels biocombustibles, els plàstics o les vacunes. L'explotació al màxim de les capacitats productives, el disseny i el desenvolupament de noves aplicacions i l'increment del valor afegit dels cultius existents, tot això d'una manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient, constitueixen un repte apassionant per a la biotecnologia actual.


EMAS upv