- -
UPV
 

Màster Universitari en Aqüicultura Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Aqüicultura

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

20 places
(2024/2025)

Introducció

Els productes pesquers i aqüícoles constitueixen una de les principals fonts de proteïna animal altament digestible i d'àcids grassos altament insaturats (omega 3), raó per la qual la seua demanda s'ha duplicat durant les últimes tres dècades. No obstant això, les captures de peix, tant d'origen marí com continental, estan estabilitzades entorn dels 90 milions de tones, mentre que la producció de peixos d'aqüicultura s'ha multiplicat per deu i se situa en 56 milions de tones -38 d'origen continental i 18 d'origen marí-, segons dades de la FAO. En els pròxims anys, l'increment de la població mundial i l'augment del consum per càpita -actualment, entorn dels 18 quilograms per persona/any- provocarà un increment considerable de la demanda de peix, que haurà de ser subministrat per l'aqüicultura.

Les principals espècies produïdes mitjançant aqüicultura al món són les diferents espècies de carpa, l'alga laminària, l'ostra, la cloïssa i la tilàpia, encara que les que aporten més valor econòmic són el llagostí o la gambeta i el salmó. A Europa, les espècies més importants són la clòtxina, el salmó, la truita, l'ostra, la daurada, la carpa i el llobarro. En els pròxims anys, a més de la consolidació i la millora de la producció d'aquestes espècies, serà necessària la introducció d'altres de noves, de creixement més ràpid i grandària més gran, que en permeta la transformació. En qualsevol cas, els criteris de sostenibilitat ambiental, social i econòmica han de ser prioritaris, i, a més, s'ha de garantir la seguretat alimentària als consumidors. Per això, els països haurien de reconèixer el valor estratègic de l'aqüicultura per al subministrament de peix a la població.

El futur de l'aqüicultura requerirà un marc legislatiu adequat, un clar suport de les administracions, empreses innovadores amb capacitat financera, la potenciació de l'R+D+I, i professionals ben formats que siguen capaços d'optimitzar els sistemes de producció i d'introduir les noves tecnologies i avanços científics.

En aquest sentit, el Master Interuniversitari en Aqüicultura té vocació de formar científics i professionals altament capacitats que contribuïsquen al desenvolupament del sector aqüícola.

Objectius

L'objectiu del Màster Universitari en Aqüicultura consisteix a dotar els alumnes de coneixements, destreses i actituds que els permeten exercir les tasques següents:

 • Disseny d'instal·lacions d'aqüicultura per a espècies marines i continentals, i avaluació de l'impacte ambiental.
 • Control del procés de producció, reproducció, alimentació, creixement, transformació de productes, etc.
 • Gestió sanitària i ambiental.
 • Elaboració i desenvolupament de projectes d'investigació, i de plans de gestió integral.
 • Informació i divulgació científica en el sector aqüícola, especialment en temes de desenvolupament sostenible, consum i seguretat alimentària.

Dirigit a

Titulats universitaris en:

 • Biologia, Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Veterinària, Zootecnistes, Biotecnologia, Ciència dels Aliments i Farmàcia.
 • Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, Enginyeria Forestal i del Medi Natural, Zootècnia, Enginyeria Pesquera i Aqüicultura.

Als alumnes admesos en el Màster se'ls assignarà un professor-tutor amb el qual determinaran les assignatures concretes en les quals s'hauran de matricular segons la titulació prèvia i l'orientació de l'alumne/a.

Criteris d'admissió

Els alumnes se seleccionaran a partir de l'avaluació dels currículums, considerant tant la trajectòria acadèmica com la mitjana de les qualificacions de la llicenciatura, l'enginyeria o el grau.

Organització

 • Departament de Ciència Animal (Universitat Politècnica de València)
 • Facultat de Biologia (Universitat de València)

Participants

 • Departament de Ciència Animal (Universitat Politècnica de València)
 • Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient (Universitat Politècnica de València)
 • Departament de Tecnologia d'Aliments (Universitat Politècnica de València)
 • Facultat de Biologia (Universitat de València)
 • Institut d'Aqüicultura de Torre de la Sal (Consell Superior d'Investigacions Científiques)

Cofinançament

Banco Santander Central Hispano


EMAS upv