- -
UPV
 

Màster Universitari en Aqüicultura

Màster Universitari en Aqüicultura Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

L'objectiu del Màster Universitari en Aqüicultura consisteix a dotar els alumnes de coneixements, destreses i actituds que els permeten exercir les tasques següents:

    • Disseny d'instal·lacions d'aqüicultura per a espècies marines i continentals, i avaluació de l'impacte ambiental.

    • Control del procés de producció, reproducció, alimentació, creixement, transformació de productes, etc.

    • Gestió sanitària i ambiental.

    • Elaboració i desenvolupament de projectes d'investigació, i de plans de gestió integral.

    • Informació i divulgació científica en el sector aqüícola, especialment en temes de desenvolupament sostenible, consum i seguretat alimentària.


EMAS upv