- -
UPV
 

Grau en Enginyeria d'Organització Industrial Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Grau en Enginyeria d'Organització Industrial

4 cursos
240 crèdits

Crédit 17,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

Nota de tall 11,58
(2023/2024)

80 places
(2024/2025)

Presentació del grau

Aquest grau forma a profesionals amb una sòlida base científica i tecnològica que els permet dissenyar, construir, dirigir, assessorar, fer funcionar o millorar les organitzacions, els sistemes de producció, els processos, els serveis i els sistemes d'informació per a afavorir l'avantatge competitiu de les empreses, tenint en compte els aspectes tecnològics, humans i la viabilitat econòmica de les propostes dissenyades.

Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE 

Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE

Eixides professionals

Treballaràs en llocs amb responsabilitat sobre persones i equips en les àrees d'operacions, producció o control de qualitat d'empreses industrials. També podràs optar a llocs amb responsabilitats comercials o en la prevenció de riscos laborals. Altres àrees de desenvolupament professional són: l'administració pública, la investigació, la docència i els serveis de consultoria o logística...

Mobilitat internacional i pràctiques

Pots cursar un semestre en alguna de les universitats de més de 30 països de tot el món amb les quals l'escola té signats convenis d'intercanvi acadèmic, i també pots cursar un semestre en una altra universitat espanyola.

Tens l'oportunitat de realitzar pràctiques professionals en alguna de les múltiples empreses i institucions privades i públiques amb les quals l'escola té convenis signats, sovint orientades a realitzar el treball de final de grau.

Continuació d'estudis

Pots sol·licitar l'accés a qualsevol màster universitari de la UPV. No obstant això, el teu perfil serà molt adequat per a l'accés al Màster Universitari en Enginyeria Avançada de Producció, Logística i Cadena de Subministrament, i al Màster Universitari en Gestió d'Empreses, Productes i Serveis.

Per a l'accés a altres màsters universitaris pot ser que t'exigisquen, en alguns casos, realitzar prèviament complements de formació. Concretament, per a accedir al Màster Universitari en Enginyeria Industrial, que habilita per a l'exercici de la professió d'aquesta enginyeria, has de realitzar prèviament els complements corresponents.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
60,00 121,50 46,50 0,00 12,00 240,00


EMAS upv