- -
UPV
 

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

L'objectiu d'aquests estudis és formar científicament i tècnicament professionals perquè siguen capaços de dirigir i gestionar tot el procés de vida d'un producte, des de la generació d'idees (anàlisi de mercats, màrqueting, disseny bàsic...) passant per la producció, la fabricació, el llançament del producte, fins a l'estudi de l'impacte ambiental al final de la seua vida útil d'aquest.

El pla d'estudis conté una sèrie de matèries optatives que s'agrupen en dos itineraris diferents:

    • L'un s'estudia a l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi i ofereix les optatives següents: Producció i Innovació, Qualitat i Gestió, Disseny del Producte, Tèxtil i Moda.

    • I l'altre s'estudia a l'Escola Técnica Superior d'Enginyeria del Disseny i consta de les optatives següents: Disseny Integral de Productes de Consum, Disseny Avançat de Productes Industrials, Productes d'Ús Públic i Disseny de Nous Productes.

Acreditat
internacionalment


EMAS upv