- -
UPV
 

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes

4 cursos
240 crèdits

Crédit 17,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

Nota de tall 11,38
(2023/2024)

140 places
(2024/2025)

Presentació del grau

Aquests estudis formen científicament i tècnicament a professionals capaços de plantejar i desenvolupar solucions des del disseny a qüestions diverses, podent dirigir i gestionar tot el procés de vida d'un producte o servei, des de la idea, el sistema productiu adequat i el seu llançament al mercat. Aquest/a enginyer/a en constant diàleg amb les necessitats de les persones, aporta una visió integradora de la tecnologia en productes d'ús.

El pla d'estudis contempla dos itineraris amb diferents intensificacions:

- Escola Politècnica Superior d'Alcoi

- Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny

Un grau de gran projecció i actualitat davant la World Design Capital València 2022.

Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE 

Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE

Eixides professionals

Podràs treballar en empreses de qualsevol sector industrial (moble, il·luminació, ceràmica, transformació plàstica i metàl·lica...), en els departaments tècnics, de disseny, d'investigació, de projectes i de desenvolupament de nous productes.

Podràs exercir lliurement la professió, crear empreses de serveis de consultoria o productores, optar per treballar per a l'Administració Pública, l'I+D+i, o la docència.

Mobilitat internacional i pràctiques

Més de 100 vacants en universitats d'Europa amb destinacions molt sol·licitades com les Universitats Tecnològiques de Delft, Dublín o el Politècnic de Milà. A més d'unes altres igualment interessants tant per l'idioma com pel prestigi als Estats Units, Àsia i Oceania.

Es reconeix fins a 18 crèdits de pràctiques professionals en més de 500 empreses de diferents camps d'aplicació del disseny, amb les quals s'hi ha convenis i totes elles són retribuïdes.

Continuació d'estudis

Amb el Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes es pot accedir als següents màsters universitaris impartits per la UPV: Enginyeria del Disseny; Direcció i Gestió de Projectes; Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador, Enginyeria Mecànica i Enginyeria Tèxtil.

I, com en la resta de casos, es pot sol·licitar l'accés a qualsevol màster universitari de la UPV realitzant les assignatures d'anivellació oportunes.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
60,00 120,00 48,00 0,00 12,00 240,00


EMAS upv