- -
UPV
 

Doble Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge + Comunicació Audiovisual Campus de Gandia, Universitat Politècnica de València

Presentació del grau

Mitjançant aquesta doble titulació, l'alumnat obté el Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge i el Grau en Comunicació Audiovisual.

La titulació abasta els dos pilars fonamentals de la formació en el sector audiovisual. D'una banda, aporta una completa formació tècnica i tecnològica dels sistemes de transmissió d'informació d'àudio i vídeo, inclòs el disseny d'espais i instal·lacions per a la producció audiovisual. I, d'una altra, fomenta la creativitat, l'esperit crític i la innovació en la creació, producció i realització de productes audiovisuals en qualsevol forma i suport.

La docència s'imparteix completament a Gandia, amb assignatures simultànies en ambdues titulacions.

Eixides professionals

Aquest doble grau està enfocat a empreses del sector audiovisual i multimèdia, generadores de productes per a mitjans de comunicació (cinema, ràdio, televisió, internet...). La persona graduada presenta un perfil molt polivalent i demandat en el sector audiovisual. Cal destacar que aquesta titulació habilita com a enginyera tècnica o enginyer tècnic de Telecomunicació.

Mobilitat internacional i pràctiques

Aquest grau fomenta la mobilitat del seu alumnat mitjançant un gran nombre de convenis d'intercanvi amb universitats d'altres països, a més d'acords de doble titulació.

L'estudiantat pot realitzar pràctiques en una gran varietat d'empreses del sector audiovisual, institucions i associacions. Aquesta activitat aporta una valuosa experiència professional durant els estudis i és particularment recomanable per a la realització del doble treball de final de grau.

Continuació d'estudis

Pot completar-se la formació d'aquest grau amb diversos màsters relacionats amb el sector audiovisual: Màster Universitari en Continguts i Aspectes Legals en la Societat de la Informació, Màster Universitari en Postproducció Digital i Màster Universitari en Enginyeria Acústica.

A més, també pot accedir al màster habilitant en Enginyeria de Telecomunicació o a altres màsters de la UPV amb les assignatures d'anivellació oportunes.

Crédits ECTS: 372 (5 anys)

EMAS upv